Adres: 02-679 Warszawa, ul. Modzelewskiego 35 lok. U3
Telefon: (0-22) 853-12-35 E-mail: biuro@pogrzebowaizba.pl